CFD Simulatie

CFD staat voor Computational Fluid Dynamics. CFD maakt het mogelijk om bijvoorbeeld luchtstromingen binnen een gebouw te simuleren en tijdsafhankelijk zichtbaar te maken. CFD wordt veelal ingezet in grote complexe gebouwen, wanneer het van belang is inzicht te krijgen in de rook- en warmteverspreiding in het geval van brand.

Onderdeel van CFD simulatieHoe werkt CFD?

Bij een CFD-simulatie wordt de ruimte in een gebouw opgedeeld in kleine rekeneenheden of cellen. Bij een gemiddelde CFD-berekening is er al snel sprake van zo’n 100.000 cellen. Elke cel bezit eigenschappen als temperatuur, snelheid, druk en dichtheid. Bij de start van een simulatie krijgt een aantal cellen eigenschappen die overeen komen met de eigenschappen die heersen bij brand. In de loop van de tijd beïnvloeden deze cellen de eigenschappen van de cellen die er naast gelegen zijn; op die manier wordt het verloop van temperatuur, druk en dichtheid bij het ontstaan van brand en rook gesimuleerd.

Wanneer worden CFD-berekeningen gebruikt?

CFD-berekeningen kunnen voor tal van doeleinden worden gebruikt. In de Nederlandse bouwpraktijk wordt CFD ingezet om branden en de rookvorming bij brand te voorspellen. Gebouwen worden steeds complexer. Hierdoor loopt men steeds vaker tegen de beperkingen aan van bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen. Deze zijn namelijk meestal ontworpen voor minder complexe situaties. Voorbeelden van complexe situaties zijn rookafvoer in parkeergarages en rookverspreiding bij brand in atria of onder overkappingen.

Concrete situaties waarin een CFD-berekening kan worden gevraagd is bijvoorbeeld een autobrand in een parkeergarage. Veelal eist de brandweer dat in parkeergarages groter dan 5000m2 middels een CFD-berekening wordt aangetoond hoe de mogelijkheden voor het blussen van de brand en het redden van slachtoffers zijn. De berekening wordt dan ingezet om te bekijken of de aanwezige ventilatoren en/of openingen in de gevels voldoende snel de rook van de brand afvoeren.

CFD-berekeningen kunnen ook worden ingezet om een gelijkwaardige oplossing te toetsen aan de uitgangspunten van de wetgeving. Als middels CFD kan worden aangetoond dat een bepaalde oplossing, hoewel die niet aan het Bouwbesluit voldoet, toch veilig is, kan alsnog een bouwvergunning worden afgegeven.

Combinatie CFD- en Evacuatie-simulatie geeft goed beeld van veiligheid

Naast CFD-simulaties heeft PelserHartman ervaring in het uitvoeren van evacuatie-simulaties. PelserHartman richt zich op het accuraat in kaart brengen van gebouwen, installaties en objecten, middels 3D laserscanning en 3D modelleren. 3D scannen zorgt voor een perfecte documentatie van de bestaande situatie. Hiermee kan de benodigde evacuatietijd in geval van brand worden bepaald. In een dergelijke simulatie kunnen tal van submodellen worden toegepast, zoals vluchtrouteaanduiding, bevolkingssamenstelling, bekendheid met het object en veel meer. De combinatie van een evacuatie-simulatie en een CFD-simulatie geeft een duidelijk inzicht in het veiligheidsniveau.

CFD is een specialisme

Het maken van CFD-berekeningen is een specialisme. PelserHartman kan voor u voor complexe situaties een CFD- berekening verzorgen. Het is echter verstandig alleen gebruik te maken van CFD wanneer bestaande methoden onvoldoende mogelijkheden bieden. Voor meer alledaagse situaties is CFD een te complex middel.

Wilt u een CFD-berekening laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!