Brandveiligheidsscan NPR6059

De brandveiligheidsscan bestaat uit een inspectie en een rapportage waarin per onderdeel aangegeven wordt welke gebreken zijn geconstateerd, hoe deze kunnen worden verholpen, en wat de kosten zijn. In de rapportage wordt eveneens aangegeven hoe ernstig de gebreken zijn. Dit wordt aangeduid middels de zogenaamde A- B- en C-tekorten. Hierbij is een A-tekort een gebrek dat eigenlijk per direct zou moeten worden opgelost terwijl een C-gebrek wel aandacht verdient maar niet per direct hoeft te worden opgepakt.

De brandscan omvat een inspectie op locatie waarbij naast de bouwkundige en installatietechnische controle van de in het gebouw aanwezig brandscheidingen en brandinstallaties ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid worden gecontroleerd.

De brandveiligheidscan kan worden uitgevoerd volgens de NPR6059 brandscan bouwwerken. De NPR6059 is in 2009 gelanceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut als handvat om de inspectie en rapportage van de brandveiligheid van gebouwen op een uniforme manier vast te leggen.

Waarom een brandveiligheidscan?

NPR 6059Het laten uitvoeren van een brandscan is niet verplicht. Wel dient uw vastgoed altijd te voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het bouwbesluit 2012. Naar aanleiding van recente incidenten is de vraag gerezen hoe het staat met de brandveiligheid van bestaande gebouwen in Nederland. Het blijkt dat er zeer veel gebouwen niet aan de regelgeving voldoen. Dit kunnen kleine afwijkingen zijn, zoals het ontbreken van een deurdranger of brandslanghaspel. Er zijn echter ook gebouwen genoeg waarbij er veel meer problemen zijn, bijvoorbeeld het ontbreken van brandcompartimenten of voldoende vluchtwegen. Op deze pagina vindt u een aantal van de veel voorkomende gebreken.

Een brandscan laten uitvoeren kan belangrijk voor u zijn. De brandscan bied u gereedschappen voor het oplossen van eventuele tekortkomingen. Voldoet u gebouw na de scan aan alle eisen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Zijn er tekortkomening dan kan dit in geval van een incident ook gevolgen voor u als gebouweigenaar hebben. Zo kan u aansprakelijk worden gesteld voor de schade of zelfs voor het eventuele verlies van levens.

Waarom een brandveiligheidscan door PelserHartman?

PelserHartman beperkt zich niet tot het maken van de brandscan volgens de NPR6059. De rapportage zoals deze standaard wordt geleverd is compleet en uitgebreid, maar soms lastig te lezen. Daarom levert PelserHartman  naast de standaard rapportage die de norm voorschijft, een duidelijke tekening aan waarop alle gebreken in het pand zijn aangegeven. Naast het maken van de scan en rapportage kan PelserHartman u ook ondersteunen bij het oplossen van de geconstateerde gebreken. Wij bekijken samen met u op welke manier u de gebreken kunt oplossen tegen de laagste kosten zonder dat de veiligheid daarbij uit het oog verloren wordt. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen en/of de communicatie met gemeente en brandweer voor u verzorgen.

Brandveiligheidscan en het nieuwe bouwbesluit

De hierboven beschreven brandveiligheidscan wordt uitgevoerd volgens NPR6059, deze praktijkrichtlijn is echter gebaseerd op het oude bouwbesluit. NEN ontwikkeld momenteel de NEN6059 deel 1 en 2. Deze 2 nieuwe normen vervangen de oude NPR6059 en hebben het nieuwe bouwbesluit als uitgangspunt. PelserHartman is verzelfsprekend ook in staat volgens de nieuwe norm een brandveiligheidscan uit te voeren.