Milieuprestatie gebouwen

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning.

Berekeningsmethode

MilieuprestatieIn de materialenberekening worden milieueffecten van de toegepaste materialen inzichtelijk gemaakt, teneinde de milieu impact van gebouw te kunnen minimaliseren. De toegepaste materialen worden ingevoerd in een van de ontwikkelde tools die gebruik maken van de “Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouw en GWW-werken” en gekoppeld zijn aan milieuprofielen uit de door Stichting Bouwbesluit (SBK) beheerde Nationale Milieudatabase.

Hoewel de MPG berekening verplicht moet worden aangeleverd, geldt er op dit moment nog geen eis aan de maximale waarde die de MPG mag bedragen. Aan de hand van de ervaring die de komende jaren wordt opgedaan met de berekeningssystematiek zal SBK een check-tool ontwikkelen. Met deze tool kunnen later berekeningen worden gecheckt. Op termijn kan de overheid dan ook een grenswaarde stellen dat zal worden uitgedrukt in een milieubelasting per m² vloeroppervlak.

U kan zelf de milieuprestatieberekening met diverse online tools. PelserHartman kan ook voor u de berekening milieuprestatie verzorgen. De berekening kan los worden aangeboden maar kan ook op verzoek worden opgenomen in onze standaard Bouwbesluittoets.

SBK-bewijs

PelserHartman zorgt ter onderbouwing van een milieuprestatie berekening ook voor het SBK-bewijs. Het SBK-bewijs houdt in dat Stichting Bouwkwaliteit verklaart dat voor het betreffende project voldaan is aan het voorschrift zoals vastgelegd in artikel 5.8 en 5.9 van het Bouwbesluit 2012.

In samenwerking met de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Stichting Bouwkwaliteit dit bewijs opgezet om een waarborg te creëren voor het voldoen aan het Bouwbesluit m.b.t. de in het project te realiseren milieuprestatie.

Bouw- en Woningtoezicht accepteren het SBK-bewijs als voldoende bewijs voor het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierdoor voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten met betrekking tot de milieuprestatie berekening? Neemt u dan contact met ons op.