Ontwerp tips ten behoeve van daglichtberekening volgens NEN2057

Voordat u een daglichtberekening volgens NEN2057 laat opstellen wilt u er zelf ook al zeker van zijn dat uw gebouw voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. Om u te helpen tijdens het ontwerpen geven wij u een aantal handige ontwerp tips:

1. Daglichtopeningen t.p.v. erfgrens

Tip 1 en 2

Daglichtopeningen die minder dan 2 meter van de erfgrens gesitueerd zijn, mogen NIET worden meegenomen in de daglichtberekening. Indien het perceel grenst aan de openbare weg, openbaar groen of openbaar water geldt dat de afstand van 2 meter gemeten mag worden tot het hart van de weg.

TIP! Ontwerp voldoende kozijnen in gevels die minimaal 2 meter van de erfgrens of hart van de weg zijn gelegen. Het Burgelijk Wetboek verbiedt je om op minder dan 2m. van de erfgrens een transparant deel te maken. Het is niet zo dat u geen kozijn mag ontwerpen dichter dan 2 m. van de erfgrens, alleen mag de beglazing in het kozijn dan niet transparant zijn.

2. Daglichtopeningen onder 600mm + vloerpeil

Een daglichtopening met een transparant vlak dat zich op minder dan 600mm boven het vloerpeil bevindt mag niet worden meegenomen in de daglichtberekening. Er is aangenomen dat al het daglicht dat onder deze maat geen noemenswaardige bijdrage levert aan de daglichtopbrengst in een ruimte.

Het rood gearceerde gebied in de afbeelding laat zien dat het daglicht onder 600mm boven het vloerpeil niet mag worden meegenomen.

TIP! Houdt tijdens het ontwerpen rekening dat glasoppervlak tot 600mm boven vloerpeil niet mag worden meegenomen in de daglichtberekening en dat u dus voldoende glasoppervlak boven 600mm ontwerpt.

3. Overstekken

Overstek

Sinds de invoering van de vernieuwde NEN2057 is men verplicht bij ieder kozijn de overstek uit te rekenen. Hoe men een overstek volgens NEN2057 moet berekenen wordt in de afbeelding hierlangs duidelijk.

TIP! De belangrijkste tip die wij u vooraf kunnen meegeven is een kozijn niet te smal of te laag te ontwerpen. De dikte van uw spouwmuur heeft u niet altijd in de hand en is sterk afhankelijk van de dikte van uw gekozen isolatie en binnen- en buitenblad. Let op! Het projectvlak ligt voortaan aan de binnenzijde van uw uitwendige scheidingsconstructie.

Kort samengevat:

  • hoe dikker uw spouwmuur des te verder ligt uw projectvlak naar achteren;
  • hoe lager het kozijn des te groter de belemmeringshoek β (bèta).

4. Dakramen

Dakraam

Dakramen worden veelvuldig toegepast om daglicht binnen te krijgen onder hellende daken. Sinds de invoering van de vernieuwde NEN2057 zijn de daglicht eisen voor dakramen flink versoepeld. Om u niet de gehele theorie uit te leggen kunt u in onderstaande afbeelding zien welk glasoppervlak van een dakraam wel of niet mag worden meegenomen in de daglichtberekening.

TIP! De enige tip die wij u mee kunnen geven is, ontwerp of plaats een dakraam altijd met de onderzijde minimaal 1200mm boven de (verdiepings)vloer. Met de plaatsing van uw dakraam op deze hoogte mag u het gehele glasoppervlak van de dakraam meenemen in de daglichtberekening.

5. Dakkapellen

Dakkapellen worden veelvuldig toegepast om extra gebruiksoppervlakte cq. verblijfsgebied te creëren onder hellende daken. In de vernieuwde NEN2057 zijn voor het berekenen van daglicht voor dakkapellen nieuwe regels toegevoegd. De nieuwe eisen worden hieronder in een afbeelding vertaald. Voldoet u dakkapel niet aan de aangegeven eis(en) dan zal de daglichtberekening moeten worden uitgevoerd middels de oude methode.

Dakkapel

TIP! De tip die wij u mee kunnen geven is, als u in uw verblijfsgebied (bijv. kozijnen in een kopgevel en/of dakramen)  geen andere mogelijkheid heeft om aan de daglichteis te voldoen uw dakkapel minimaal 1,80m breed te ontwerpen. Door het ontwerpen van uw dakkapel ≥ 1,80m mag u het gehele glasoppervlak meetellen in de daglichtberekening.

Als u dan helemaal volgens de norm aan het ontwerpen bent is onze laatste tip: zorgt dat de vrije hoogte in de dakkapel 2,60m is. Bij een vrije hoogte van 2,60 en een breedte van 1,80 mag het vloeroppervlak in de dakkapel mee worden geteld als verblijfsgebied.

Meer informatie?

Indien u een lastige situatie heeft om te voldoen aan de daglichteisen kunt u door ons ook een daglichtsimulatie laten maken. Wilt u nu meer informatie of wilt u uw bouwplan laten toetsen aan de daglichteisen neem dan contact met ons op.