Daglicht

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht die er moet binnenkomen in een gebouw. Een daglichtberekening moet worden overlegt tijdens het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Daglichtberekening volgens NEN2057

Een daglichtberekening dient te worden opgesteld volgens NEN2057.

Opstellen daglichtberekening volgens NEN2057

Voor het opstellen van de daglichtberekening voert PelserHartman de volgende werkzaamheden uit:

  • het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per gebruiksfunctie en per verblijfsgebied en/of verblijfsruimte;
  • het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per verblijfsgebied, verblijfsruimte en/of bedgebied volgens NEN 2057;
  • overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke u kunt gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning;

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een daglichtberekening worden aangeboden.

Wilt u op voorhand al rekening houden met de geldende daglichteisen voor uw gebruiksfunctie? Lees dan de volgende pagina met handige ontwerptips ten behoeve van de daglichtberekening.

Gelijkwaardige daglichtberekening d.m.v. daglichtsimulatie

lichtberekeningEr zijn situaties waarbij, wanneer er gerekend wordt met de traditionele rekenmethode uit de NEN2057, er niet of zeer moeilijk aan de daglichteis uit het Bouwbesluit kan worden voldaan. Denk hierbij aan situaties waarbij er sprake is van een appartement met loggia of ramen met grote overstekken (door bijvoorbeeld galerijen of bovenliggende balkons. In die situaties zie je dat er snel naar methoden gegrepen wordt als krijtstrepen van een verblijfsgebied of het vergroten van raampartijen.

De NEN2057 biedt echter ook een andere oplossing, door het maken van een daglicht simulatie met een rekenprogramma kan in veel gevallen worden aangetoond dat wel aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan, zonder krijtstrepen of andere ingrepen.

PelserHartman kan voor u deze daglichtsimulatie maken. De kosten voor een dergelijke daglichtberekening vallen in veel gevallen mee, niet altijd hoeft het veel tijd te kosten. Laat u vrijblijvend informeren.