Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker voorwaarden stellen aan deze milieueffecten. Veel vaker dan nu zullen geluid- en trillingniveaus vóóraf berekend moeten worden.

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april a.s. worden de maximaal toelaatbare geluid- en trillingsniveaus bij bouwen en slopen landelijk en wettelijk verankerd. Tot nu toe was dat alleen in lokale verordeningen vastgelegd waarbij veelal werd verwezen naar een ministeriële circulaire. Worden de geluid- of trillingniveaus tijdens de uitvoering overschreden, dan kan de handhavende gemeente het werk meteen stilleggen. Is vooraf duidelijk dat niet aan deze regels voldaan zal worden, dan kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zelfs worden geweigerd. Gemeenten kúnnen op aanvraag van de initiatiefnemer van de normen afwijken (middels een ontheffing), maar alleen met een goede, feitelijke onderbouwing vooraf.

Dit artikel is geplaatst in de Cobouw op 15 maart 2012.

bron: LBPsight

PH Bouwadvies