Volkomen onverwacht publiceerde BZK gisteren in een nieuwsbrief dat per 1 maart 2013 de nieuwe eisen van kracht worden inzake de U-waarde van ramen, deuren en kozijnen. Vanaf vandaag mogen er in uw ontwerpen geen constructies meer worden toegepast die een hogere U-waarde hebben dan 1,65 W/m²K.

Wat betekent deze nieuwe eis voor u?

De nieuwe U-waarde eis leidt er toe dat bijvoorbeeld de standaard stapeldorpel buitendeuren en metalen kozijnen niet langer toegepast kunnen worden in de nieuwbouw. Inmiddels zijn er wel goede alternatieven op de markt. PelserHartman zal u hierover binnenkort informeren.

Waar kunt u problemen verwachten?

De maximale U-waarde van 1,65 W/m²K is van toepassing op de totale kozijnconstructie inclusief vulling. Een raamkozijn (Ufr) inclusief beglazing (Ugl) of een deurkozijn (Ufr) inclusief de deur (UP) mag dus geen hogere warmtedoorgangscoëfficiënt hebben dan 1,65 W/m²K. Deze waarde is door de overheid vastgesteld met als referentie HR++ beglazing (Ugl = 1,1 W/m²K) met een aluminium afstandhouder (Ψgl = 0,06 W/mK) in een houten kozijn (forfaitaire Ufr waarde 2,4 W/m²K).

Wanneer u houten kozijnen met HR++ beglazing toepast is deze verzwaring dus geen enkel probleem. De volgende situaties vereisen echter uw aandacht om te voldoen aan de U-waarde eis:

metalen kozijnen: de forfaitaire U-waarde van metalen kozijnen met koudebrug onderbreking is volgens NPR 2068 3,8 W/m²K en kunnen niet meer toegepast worden. Dit betekent dat u altijd metalen kozijnen van een specifieke fabrikant moet selecteren om te kunnen voldoen aan deze nieuwe eis. Om te voldoen aan de nieuwe eis adviseren wij u metalen kozijnen te selecteren met een Ufr ≤ 2,4 W/m²K. Hoewel alle metalen kozijnen die in de nieuwbouw worden toegepast zijn voorzien van koudebrugonderbrekingen zijn er volop metalen kozijnen op de markt met een Ufr > 2,4 W/m²K (de U-waarde van het kozijn/frame). Dergelijke kozijnen in combinatie met HR++ beglazing zullen niet voldoen aan de nieuwe eis.

deurkozijnen: de forfaitaire U-waarde van geïsoleerde houten deuren is volgens NPR 2068 2,0 W/m²K. De forfaitaire waarde mag niet meer toegepast worden. Dit betekent dat u altijd een deur van een specifieke fabrikant moet selecteren om te kunnen voldoen aan deze nieuwe eis. De selectie van uw deur en kozijnmateriaal bepalen samen of u voldoet aan de eis van 1,65 W/m²K.

U moet zich realiseren dat een groot aantal deuren niet meer kan voldoen aan deze eisen. Bij toepassing van massief houten deuren, brandwerende deuren en houten deuren met glas dient u alert te zijn of deze voldoen aan de nieuwe U-waarde eis.

EPC berekening

Bij het maken van de EPC-berekeningen houdt PH bouwadvies natuurlijk rekening met bovenstaande eisen. Wij kunnen u ook helpen bij het maken van keuzes voor type kozijnen, ramen en deuren. Het wordt bijvoorbeeld steeds interessanter om de U-waarde van het kozijn te bepalen waarbij we rekening houden met de houtsoort.

Bron

Gedeelten van deze tekst zijn overgenomen uit de nieuwsbrief van UNIEC2.0.

PH Bouwadvies