Per 1 maart 2013 zijn er nieuwe nieuwe eisen van kracht worden inzake de isolatiewaarde van nieuwe uitwendige scheidingsconstructies bij het verbouwen van een woning. Het bouwbesluit is op dit punt per 01-03-2013 gewijzigd.

De wijziging betreft de isolatiewaarde bij een verbouwing van een woonfunctie. vanaf vandaag moet; bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of bij het realiseren van een aan- of uitbouw worden voldaan aan de nieuwbouweisen m.b.t. de isolatiewaarden. Voor uitwendige scheidingsconstructies geldt dus een Rc-waarde van minimaal 3,5 en voor kozijnen, ramen en deuren een minimale U-waarde van 1,65 W/m2.k. Het principe van het rechtens verkregen niveau wordt bij woonfuncties dus losgelaten. Voor alle andere gebruiksfuncties verandert er niets.

let op: deze wijziging geldt alleen bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of aan- of uitbouw, en is dus niet van toepassing bij gedeeltelijk vernieuwen of veranderen. In het geval van herbestemmen van een bestaand gebouw naar een woonfunctie verandert er dus niets.

PH Bouwadvies