De in het nieuwe Bouwbesluit beschreven verplichte berekening van de milieuprestatie voor woningen en kantoren groter dan 100m2, hoeft pas vanaf 1 januari 2013 worden meegestuurd met een aanvraag omgevingsvergunning.

Lobby door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) leidt tot uitstel. Minister Spies heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Oorspronkelijk zou de berekening op 1 juli 2012 verplicht worden.

De reden voor uitstel zou zijn dat zowel de benodigde rekensoftware als de centrale productdatabase met alle relevante milieudata pas kort voor de oorspronkelijke invoeringsdatum gereed zou zijn. Aanvrager van een vergunning zouden hierdoor te weinig tijd hebben om kennis te nemen van de rekensoftware, waardoor ze ook geen goede milieuprestatieberekeningen kunnen maken.

PelserHartman is reeds goed op de hoogte van de rekenmethode. Vanaf 01-01-2013 kan de berekening van de milieuprestatie worden uitgevoerd als onderdeel van onze standaard Bouwbesluittoets. Meer informatie over de milieuprestatie en de Bouwbesluittoets kunt u hier vinden: