Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning.

De vraag die ons regelmatig gesteld wordt is of ook voor combinatiegebouwen waarin een kantoorfunctie gelegen is met een oppervlakte van meer dan 100m² een milieuprestatieberekening gemaakt moet worden. Het antwoord hier op is: nee. In de toelichting van het bouwbesluit lezen we dat de verplichting tot het maken van een milieuprestatieberekening bij kantoorfuncties alleen geldt voor kantoorgebouwen. Gebouwen die dus als hoofdfunctie kantoor hebben.

Een milieuprestatieberekening hoeft dus niet gemaakt te worden voor bijvoorbeeld een grootwinkelbedrijf met daarin enkele kantoren voor medewerkers.

PH Bouwadvies