BENG Bijna energieneutrale gebouwen

Voor alle vergunningsaanvragen van nieuwbouw geldt dat vanaf 1 januari 2020 voldaan moet worden aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. BENG is ontstaan uit de Europese richtlijn EPBD en het Energieakkoord voor duurzame groei.

Wettelijke eisen BENG

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Deze voorgenomen eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.

Voldoen aan de BENG-eisen

De rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) liet onderzoek doen naar innovatieve opties en concepten voor bijna energieneutrale gebouwen. De bouwsector wilde graag over extra technieken beschikken om de BENG-eisen te kunnen halen. Vooral voor gebouwen hoger dan 5 verdiepingen, ziekenhuizen en meerlaagse complexen met relatief kleine woningen (studio’s) zijn extra mogelijkheden wenselijk. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn;

  • Viervoudige beglazing, warmtepompen met een zeer hoog rendement en integratie van PV-panelen (BIPV) zijn kansrijke technieken voor alle onderzochte gebouwtypen;
  • LED-verlichting verlaagt de energiebehoefte bij utiliteitsgebouwen aanzienlijk;
  • Boosterwarmtepompen zorgen voor een betere energieprestatie bij woongebouwe

Bepalingsmethode Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Er is nu nog geen bepalingsmethode voor BENG. De BENG-indicatoren kunnen op dit moment alleen bepaald worden uit de tussenresultaten van de berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120).

Wat kan PelserHartman voor u betekenen?

Wanneer de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen op 1 januari 2020 van kracht worden kan PelserHartman voor u de BENG berekening verzorgen en u adviseren in de maatregelen die genomen moeten worden om op een zo kostenefficiëntie manier een zo comfortabel mogelijke gebouw te realiseren. Hierbij kijken we naar zowel de bouwkundige als installatietechnische maatregelen. Laat u bij ons nu een EPC-berekening maken, dan zullen wij in de energieconcepten (lees meer over de energieconcepten op de pagina EPC-berekening) al een energieconcept doorrekenen volgens de BENG-eisen. Op deze wijze verkrijgt u inzicht in de te nemen maatregelen.