Author: joost

  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de brancheorganisaties die verbonden zijn aan het Lenteakkoord hebben in een brief de minister verzocht de...

Read More
05 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

01-01-2015: aanscherping EPC en hogere Rc-waarden​, PH Bouwadvies adviseert!

Het is weer zover! Op 1 januari 2015 worden de energieprestatie eisen voor woningbouw EN utiliteitsbouw en Rc-waarden van uitwendige scheidingsconstructie opnieuw aangescherpt. Bent u als ontwerper of bouwkundig tekenaar net gewend aan een EPC van 0,60 en Rc-waarden van 3,50 m²K/W dienen er opnieuw aanvullende maatregelen te worden bedacht om de energieprestatie te verbeteren. Geen nood! Wij van PH...

Read More
19 november
  |   Uncategorized

Vacature bouwkundig AutoCAD tekenaar

PelserHartman meet-tekenwerk is specialist in het 2d en 3d inmeten en uittekenen van bestaande gebouwen. We zijn voor de invulling van een vacature op zoek naar een bouwkundig AutoCAD tekenaar die affiniteit heeft met het inmeten en het maken van tekeningen van bestaande gebouwen. Fulltime medewerker, 1 FTE (tot 1 maart 2015) De vacature heeft betrekking op de periode tot 1 maart 2015...

Read More
30 oktober
  |   Uncategorized

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het bouwbesluit en verzorgde energieprestatieberekening.   meer informatie op de website van Dingemans Architectuur...

Read More
17 oktober
  |   Nieuws, Uncategorized

Transformatie van leegstaande kantoren (nog) eenvoudiger per 1 november 2014

Op 1 november 2014 is het zover; dan treedt het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere wetten in werking. Algemeen bekend is inmiddels dat na 1 november 2014  het voor bewoners en bedrijven eenvoudiger wordt om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te plaatsen. Het...

Read More
13 oktober
  |   Bouwbesluit

Eisen aan thermische isolatie in bouwbesluit per 1 januari 2015 omhoog!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. Hiermee zijn de volgende besluiten rond energiezuinigheid per 1 januari 2015 definitief geworden: Een aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen (zie ook eerder bericht) Een verhoging van de thermische isolatie van dichte delen (minimale Rc-waarden naar 4.5 m2.K/W voor gevels...

Read More
06 oktober
  |   Uncategorized

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen waarschijnlijk per 1-11-2014 in werking

Zowel gemeenten als ook veel aanvragers wachten al een tijd op berichtgeving over de in werking treding van het nieuwe regels vergunningvrij bouwen. De wijzigingen zijn namelijk nogal ingrijpend als het gaat om mantelzorgwoningen, planologische gebruikswijzigingen en ook voor wat betreft de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Op 1 oktober 2014 zal de nieuwe versie 2.10 van het Omgevingsloket beschikbaar zijn, maar vanaf dinsdag...

Read More
12 augustus
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Wijziging energieprestatie woonfuncties van 0,6 naar 0,4 per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 gaat de energieprestatie coëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouwwoningen van 0,6 naar 0,4. Ook voor utiliteitsgebouwen worden de eisen flink aangescherpt. De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen van de Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Jacques Monasch (PvdA) om de energetische nieuwbouweisen aan te scherpen. Voor utiliteitsgebouwen moet de energieprestatie in 2015 50 procent verbeterd...

Read More
22 mei
  |   Bouwbesluit

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

Per 1 april 2014 wordt het bouwbesluit op enkele punten aangepast. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Vereenvoudiging geluidsvoorschrift Het geluidsvoorschrift van het Bouwbesluit 2012 dat betrekking heeft op het reguleren van geluidhinder door bouw- of sloopwerkzaamheden wordt vereenvoudigd. Op grond van het huidige artikel 8.3 mogen bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de...

Read More
07 maart
  |   Uncategorized

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap.

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het principe natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Met name de toevoer voorzieningen bij dit principe zorgen vaak voor...

Read More
22 januari