Author: joost

  |   Uncategorized

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers van bouwproducten gaven demonstraties over het aanbrengen en het verwerken van de materialen. PelserHartman verzorgde elke bijeenkomst een presentatie van 30 minuten over...

Read More
04 november
  |   Bouwbesluit, Uncategorized

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het aannemen van de motie ook echt betekend dat de Rc-waarde in het nieuwe bouwbesluit voor...

Read More
04 november
  |   Bouwbesluit, Uncategorized

Bouwbesluit 2012 is uitgesteld

13 oktober 2011 In de 2e kamer is op 12 oktober 2011 het laatste debat over het nieuwe bouwbesluit gevoerd. Uitkomst is dat de inwerkingtreding van het bouwbesluit met een 1/2 jaar is uitgesteld. Het is voor ons nog onduidelijk of dit betekend dat ook de inwerkingtreding van de nieuwe NEN7120 voor de energieprestatie, waar iedereen rijkhalzend naar uit kijkt, ook...

Read More
13 oktober
  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Innovatieve ventilatiesystemen scoren minder goed in nieuwe EPC software

NEN 7120 Energieprestatie Op 6 september werd er in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door DGMR ter introductie van de nieuwe software voor het berekenen van de energieprestatie. Vanaf 1 april 2012 vervallen de huidige NEN-normen waarin beschreven staat hoe de energieprestatie van een gebouw berekend moet worden. Op het zelfde moment treed de nieuwe norm NEN7120 in werking, daarbij hoort ook...

Read More
06 september
  |   Bouwbesluit, Uncategorized

Bouwbesluit 2012 en veegbesluit

Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter afronding van de voorhangprocedure van gedachten gewisseld over het nieuwe Bouwbesluit. De in dit overleg gestelde vragen zijn intussen per brief beantwoord. Daarna is het ontwerpbesluit naar de Raad van State gestuurd voor advies. Na verwerking van dit...

Read More
22 augustus
  |   Bouwtechnisch Tekenwerk, Referentieproject

Nijlpaarden- en Krokodillenverblijf

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de nijlpaarden en de krokodillen in Safaripark de Beekse Bergen. Het bijna 1000m2 grote verblijf is voorzien van verschillende bassins waarin de nijlpaaden overdag en 's-nachts kunnen verblijven. De krokodillen hebben tevens een eigen bassin. Verder zijn in het complex verzorgingsruimten,...

Read More
21 juli
  |   Bouwbesluit

Meldpunt voor afwijkingen Bouwbesluit geopend

Steeds vaker duiken berichten op over gemeentes en andere lagere overheden die afwijken van het Bouwbesluit door extra eisen aan bouwprojecten te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energieprestaties. Deze extra eisen, de zogenaamde “lokale koppen”, leiden tot langere vergunningsprocedures en hogere bouwkosten. Aedes, BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en VBWTN hebben gezamenlijk een meldpunt ingericht om lokale koppen...

Read More
01 juli