Author: joost

  |   Bouwbesluit, Duurzaamheid, Energie en Energiekosten

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om...

Read More
17 mei
  |   Uncategorized

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak.  Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en...

Read More
01 december
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Nieuws

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. Vanaf heden vervangt de nieuwe norm NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ beide documenten. Maatregelenpakketten NEN 6060 NEN 6060 geeft in het kader van artikel...

Read More
24 juni
  |   Energie en Energiekosten

EPC+ berekening – Installatie advies op maat

Energieprestatieberekening Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de bijgebouwen worden verwarmd, gekoeld, geventileerd en de manier waarop warmtapwater wordt opgewekt. EPC-berekening is slechts toetsmiddel. De EPC-berekening is echter enkel een toetsmiddel vanuit de overheid, deze berekening zegt niets over de...

Read More
06 mei
  |   Bouwbesluit

Mogelijke wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Tenminste als de plannen door de 2e kamer komen! Geen daglichteisen meer, geen minimale plafondhoogten, de trap zo stijl maken als je zelf wilt, en de badkamer zo klein of groot als je wenst! Helaas voor de projectontwikkelaars...

Read More
27 maart
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen. PelserHartman Bouwadvies geeft u de mogelijkheid gratis uw vragen te stellen. Dit kunt op de volgende...

Read More
26 januari
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

Gemiddelde U-waarde kozijnen volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.3 lid 6

In onze voorgaande nieuwsberichten hebben wij u medegedeeld dat er per 1 januari 2015 een versoepeling zou worden doorgevoerd ten aanzien van de maximale U-waarde van een totale kozijnconstructie incl. vulling. Deze versoepeling is door de rijksoverheid doorgevoerd omdat er diverse kozijnen in een gebouw niet altijd konden voldoen aan de maximale U-waarde (per kozijn) van 1,65 W/m².K. Enkele voorbeelden...

Read More
22 januari
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van een kozijn- en/of deurtype. Daarom heeft de overheid besloten om per 1 januari 2015 een lichte versoepeling door te voeren. Deze versoepeling...

Read More
17 december
  |   Bouwbesluit, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Laatste kans: aanvraag omgevingsvergunning met huidige EPC- en isolatie eisen!

Nu Sinterklaas weer vertrokken is en de eerste kerstbomen al zijn gesignaleerd, loopt het jaar al weer bijna ten einde. Een nieuw jaar met grote veranderingen op het gebied van de energieprestatie en isolatiewaarden voor uitwendige scheidingsconstructies. Wilt u nog gebruik maken van de huidige EPC- en isolatie eisen dan dient u nog dit jaar uw aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De...

Read More
08 december