Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft het ministerie van BZK besloten artikeltekst 3.31 nog deze maand aan te passen.

Artikel 3.31 luidt op dit moment nog:

De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte is regelbaar. De voorziening heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van de capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit ten minste twee standen in het regelgebied tussen de laagste stand en 30% van de capaciteit. Deze twee standen verschillen in capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling ten minste 10%.

ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, hanteert voor haar publicaties wettelijk gestelde normen en eisen, waaronder die van het Bouwbesluit. Momenteel herziet de stichting een aantal publicaties aan de hand van de voorpublicatie van Bouwbesluit 2012 in de Staatscourant. Het nieuwe artikel suggereert dat zowel de toevoer- en afvoervoorzieningen als de natuurlijke en de mechanische voorzieningen moeten voldoen aan de eisen in artikel 3.31. Dat leidt tot verwarring en tot foutief ontworpen woningventilatiesystemen met te weinig capaciteit.

Tekst uit 2003

Na een notitie van ISSO heeft het ministerie van BZK (via het Meldpunt BB2012) besloten de artikeltekst aan te passen zonder verzwaring van de eisen ten opzichte van het artikel 3.50 uit het Bouwbesluit van 2003. Dat betekent dat natuurlijke toevoerventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen uit artikel 3.31. Voor mechanische ventilatievoorzieningen dienen nog steeds de privaatrechtelijke kwaliteitseisen aangehouden te worden, zoals opgesteld door de installatiesector (GIW/ISSO, Uneto-VNI, Fme/VLA). Dat betekent toepassing van minimaal een calamiteitenschakelaar (nulstand) en een traploze regelaar of standenschakelaar voorzien van minimaal drie standen.

Bron: ISSO

PH Bouwadvies