Het ministerie van infrastructuur en Milieu hebben samen met de bouwpartners een actieplan voor betere ventilatie in woningen gepresenteerd.

Het Actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door bewoners:

  • in het ontwerp van woningen moet aan goede ventilatie worden gedacht;
  • de voorgeschreven voorzieningen moeten goed worden geïnstalleerd;
  • tijdens de bouw en bij de oplevering moet daarop worden toegezien;
  • bewoners moeten goed worden geïnformeerd over gebruik en onderhoud van ventilatievoorzieningen.

“Het besparen van energie en het verbeteren van het binnenmilieu in woningen moet in samenhang worden aangepakt, anders tref je maatregelen die het ene doel dienen maar ten koste van het andere gaan.” aldus Staatssecretaris Atsma. Hij zei dat het goed is dat de bouwsector zijn verantwoordelijkheid neemt en met dit actieplan maatregelen treft die een gezond binnenmilieu mogelijk maken. De sector bewijst daarmee niet alleen bewoners van nieuwbouwhuizen een goede dienst, maar ook zijn eigen reputatie. Voorts zei hij dat hij, samen met mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de uitvoering van het actieplan door de bouwpartijen met vertrouwen tegemoet zag.

De bedoeling is dat de afgesproken maatregelen ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen die worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem, voor 100 procent aan de overeenkomen kwaliteitseisen voldoen. Het Rijk stelt voor de uitvoering en monitoring van het actieplan 250.000 euro beschikbaar.

bron: ministerie van infrastructuur en Milieu d.d.28-08-2012