Het is weer zover! Op 1 januari 2015 worden de energieprestatie eisen voor woningbouw EN utiliteitsbouw en Rc-waarden van uitwendige scheidingsconstructie opnieuw aangescherpt. Bent u als ontwerper of bouwkundig tekenaar net gewend aan een EPC van 0,60 en Rc-waarden van 3,50 m²K/W dienen er opnieuw aanvullende maatregelen te worden bedacht om de energieprestatie te verbeteren. Geen nood! Wij van PH Bouwadvies gaan u daarbij helpen.

Om u alvast voor te bereiden op de aanscherping van de EPC-eis voor woningbouw gaan wij u de komende tijd informeren over maatregelen en/of oplossingen om de EPC op een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke manier te verlagen naar de nieuwe eis van EPC ≤ 0,40.

De maatregelen en/oplossingen die wij u de komende tijd gaan geven staan vooral in teken om het gebouwgebonden energieverbruik te verlagen. Gebouwgebonden energie is alle energie die noodzakelijk is voor het conditioneren en verlichten van een gebouw, onafhankelijk van het gebouwgebruik. Voor het gebruikersgebonden energieverbruik (koelkast, computer, televisie etc.) zitten we gebonden aan de stelpost die wordt bepaald volgens NEN7120. Deze stelpost is voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw niet aan te passen.

Om dus het gebouw gebonden energieverbruik te verlagen gaan wij u de komende tijd informatie geven over:

Gebouwschil

Luchtdichtheid (luchtdicht bouwen)

  • qv;10/m² waarde (forfaitair of eigen waarde)
  • warmteverliezen door koudebruggen

Verwarming, warmtapwater en ventilatie.

  • overige maatregelen (PV-cellen, douche-WTW, zonneboiler etc.)

 EPC-berekening

  • EPC-besparingsmogelijkheden
  • EPC-resultaten

Meer weten?

Wilt u  meer weten over onze diensten met betrekking tot de energieprestatieberekeningen en/of Bouwbesluittoets? Neemt u dan contact met ons op.

PH Bouwadvies